> White Papers > Cisco > Inomhuspositioneringstjänster från Cisco
 

Inomhuspositioneringstjänster från Cisco

By: Cisco
Cisco

Positioneringstjänster för inomhusbruk har funnits tillgängliga under många år, men det är först på senare tid som affärsnyttan i dessa system har blivit uppenbar. Peter Jerhamre berättar mer om dessa tjänster och den bakomliggande tekniken som nyttjar Cisco trådlösa wifi nät och BLE.

Tags : bakomiliggande, dessa system, manga, funnits, tillgangliga


* Please enter your email address and click the Download Now button to download the white paper.

 Email this page
Published:  Sep 20, 2017
Type:  Webinar